Folia uszczelniająca w płynie hydroizolacja 15kg.

Folia w płynie jest gotową do użycia elastyczną masą uszczelniającą do izolacji wewnątrz i na zewnątrz budynków. Produkt doskonale nadaje się na ściany, stropy, tarasy, ściany budowli zagłębionych w gruncie, ściany oporowe, uszczelnienia stropów garaży podziemnych, izolacje pod płytkami ceramicznymi na balkonach i tarasach, jako izolacja na płytach gipsowo-kartonowych, na które będą nakładane płytki ceramiczne. Zastosowana masa po wyschnięciu jest nieprzepuszczalna dla wody. Posiada znakomitą przyczepność, praktycznie do wszystkich materiałów. Obniża zagrożenie powstawania pęknięć materiałów okładzinowych, będące wynikiem różnej rozszerzalności cieplnej podłoża i okładzin. Po wyschnięciu jest mrozoodporna.

WŁAŚCIWOŚCI

Folia uszczelniająca w płynie jest mieszaniną wysokiej jakości spoiwa polimerowego, wypełniaczy mineralnych i środków modyfikujących. Zastosowana masa po wyschnięciu jest nie przepuszczalna dla wody. Wypełnia rysy włoskowate w podłożu. Posiada znakomitą przyczepność do większości materiałów. Obniża zagrożenie powstawania pęknięć materiałów okładzinowych, będące wynikiem różnej rozszerzalności cieplnej podłoża i okładzin, np. płytek ceramicznych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Folię w płynie nakładać na podłoże równe, nośne, mocne i suche, wolne od spękań i nadlewek,kurzu i tłuszczu,pyłu, brudu oraz resztek farb. Podłoża z materiałów porowatych np. gazobetonu należy zagruntować. Spękania i ubytki należy wcześniej zaszpachlować. Naroża wzmocnić elastyczną taśmą sanitarną, wtapiając jej krawędzie w masę.Świeżo wykonane powierzchnie np. tynku lub posadzki mogą być uszczelnione po minimum 28 dniach od czasu ich wykonania.

STOSOWANIE

Przed stosowaniem zawartość opakowania dokładnie wymieszać.Produktu nie rozcieńczać i nie łączyć z innymi wyrobami. Następnie nanieść masę na przygotowane podłoże za pomocą pędzla lub wałka w dwóch warstwach. Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej (ok.4godz.), poprzecznie do pierwszej. Powierzchnie z nałożoną Folią w płynie chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz deszczem do momentu położenia płytek. Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy. Prace wykonywać w temperaturze od +5°C do +30°C, dotyczy to także wiązania. Do bieżącej aplikacji zaleca się przelanie części produktu do kuwety malarskiej, w takiej ilości aby wykorzystać produkt w czasie nie dłuższym niż 30 min. Pozostałą część produktu należy w tym czasie przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA

Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

<script type="text/javascript">
var ZCallbackWidgetLinkId = '45ccbf4ed81195096caf4ae09238472c';
var ZCallbackWidgetDomain = 'my.zadarma.com';
(function(){
  var lt = document.createElement('script');
  lt.type ='text/javascript';
  lt.charset = 'utf-8';
  lt.async = true;
  lt.src = 'https://' + ZCallbackWidgetDomain + '/callbackWidget/js/main.min.js';
  var sc = document.getElementsByTagName('script')[0];
  if (sc) sc.parentNode.insertBefore(lt, sc);
  else document.documentElement.firstChild.appendChild(lt);
})();
</script>