Najmocniejsza wodoszczelna folia izolująca na rynku!!

Dwuskładnikowa, wysokociśnieniowa, odporna na działanie agresywnych chemikaliów (kwasów, chlorków, siarczanów zawartych w opadach atmosferycznych i w ziemi) bardzo elastyczna zaprawa uszczelniająca do wykonywania uszczelnień wewnątrz i na zewnątrz budynków, basenów, obszarów narajonych na działanie wody.

Właściwości

  • idealna do wewnątrz i na zewnątrz
  • do pomieszczeń wilgotnych i mokrych
  • na balkon, taras i do basenów
  • kryje rysy w podłożach
  • gładka powłoka


ZASTOSOWANIE 

Dwuskładnikowa, wysoce elastyczna, hydraulicznie wiążąca powłoka uszczelniająca, stosowana do wewnątrz i na zewnątrz do izolowania pomieszczeń wilgotnych (łazienki, WC), tarasów, balkonów przed pracami glazurniczymi, uszczelnień basenów pływackich, powierzchni i obiektów około basenowych, ścian piwnic, fundamentów, izolacji poziomych, izolacji typu wannowego, stropów budowli, przejść podziemnych, zbiorników wody użytkowej i z nieczystościami, dekoracyjne uszczelnianie oczek wodnych i zbiorników wodnych. Wysoka odporność na działanie ciśnienia wody, również w stałym kontakcie z nią, doskonała odporność na warunki atmosferyczne. Pokrywa pęknięcia powstające w podłożu (już po naniesieniu powłoki uszczelniającej). Posiada dobrą paroprzepuszczalność. Dzięki SECCO FLEXIFOL 2 EXTRA powstająca powierzchnia uszczelnienia jest monolityczna przez co chroni budowlę przed agresywnymi chemikaliami (kwasy, chlorki, siarczany), olejami i wszelkimi agresywnymi związkami z ziemi i opadów atmosferycznych. Jest łatwa do stosowania, daje sie obrabiać w sposób lekki i ciągły, możliwość nanoszenia na powierzchnie o skomplikowanych kształtach. Wykonana powierzchnia jest bardzo gadka i elastyczna, może służyć jako warstwa wierzchnia

Przygotowanie podłoża  

Podłożę powinno być zwarte, wolne od kurzu i luźnych cząstek, stabilne, wyrównane, czyste, wolne od tłuszczu i starych powłok malarskich. Podłoże nie może być zmrożone ani oszronione. Pęknięcia, ubytki i powierzchnie porowate powinny być uzupełnione zaprawą cementową. Jeżeli poprzednio jako izolacje ułożono powlokę bitumiczna to należy ją usunąć. Podłoża pylące i nasiąkliwe lub wyjątkowo chłonne (beton komórkowy, podłoża gipsowe itp.) należy oczyścić szczotką i zagruntować środkiem gruntującym i wzmacniającym SECCO
GRUNT S. Bezpośrednio przed nakładaniem zaprawy podłoże należy obficie zmoczyć tak, żeby zaprawę nakładać na powierzchnie matowo wilgotną.