Alkoholomierz z wytrzymałego, bezpiecznego szkła. Bardzo przydatne urządzenie dla winiarzy.

INSTRUKCJA:
W moszczu zanurzamy winomierz i dokonujemy odczytu ze skali (cyfra znajdująca się nad kreską wyznacza lustro płynu). Przy pomiarze zwracamy uwagę aby areometr nie dotykał nam do dna. Pomiaru dokonujemy przed dodaniem drożdży i innych składników (oprócz cukru). Alkoholomierzem nie można zmierzyć zawartości alkoholu w winie, bo są w nim barwniki, garbniki, cukry. Pomiar zawartości alkoholu w winie można przeprowadzić laboratoryjnie lub poprzez np. destylację.

Przykład: Robimy wino i dokonujemy pomiaru, który wskazuje na wartość 15. Oznacza to, że uzyskane wino po fermentacji będzie wytrawne. Jeśli chcemy uzyskać wino słodkie odczyt powinien wskazywać na 25.