GERMAN LAGER W35 - To szczep niemieckich drożdży lagerowych opracowany pod kątem piwowarstwa domowego. Temperatura fermentacji 12-22*C. Optymalna temperatura 12-17*C. Odfermentowanie bardzo wysokie. Flokulacja najwyższa.

SPOSÓB UŻYCIA:

Drożdże na 30 minut przed zadaniem należy uwodnić w temperaturze 27 oC +/- 3oC.